hrtsea.cc
点亮未来,见证精彩

标签:特效

3D特效制作软件 SideFX Houdini FX v17.5.258-心海e站
Windows

3D特效制作软件 SideFX Houdini FX v17.5.258

烈火阅读(8885)评论(1)赞(2)

SideFX Houdini FX 16 是一款3D特效制作软件。最新Houdini 16增强了着色器工具, 群体动画模拟,和 Houdini 2.0的引擎,同时建模,渲染和动画工具都有显著的改善增强,需要的朋友快来下载使用吧! Si...